Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  samizdat pop. nazwa prywatnych druków (zazw. o charakterze ideologicznie dysydenckim) w byłym ZSRR w okresie państwowego monopolu wydawniczego.
 

Etym. - ros. pop. żart. na wzór nazwy Gosizdat skr. od Gosudarstwiennoje izdatiel'stwo 'wydawnictwo państwowe'; sam 'sam (prywatny wydawca)'; izdat(iel'stwo) 'wydawnictwo'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku