Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gilotyna francuski przyrząd do ścinania głowy za pomocą trójkątnego noża, który opada na szyję skazańca; krajarka do cięcia papieru, tektury, blachy itd.
 

Etym. - fr. guillotine 'gilotyna'; od nazwiska: dr J. G. Guillotin (1738-1814), który w 1789 r. zalecił używanie jej we Francji; wprowadzona od 1792 r.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku