Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  enkomion wiersz pochwalny, mowa pochwalna, panegiryk; por. elogium.
 

Etym. - - gr. 'pochwalna pieśń chóralna (ku czci gospodarza uczty, zwycięzcy itp.); jw.';zob. en-; -kōmion od komos 'biesiada; uroczystość'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku