Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ORO- w złożeniach: góra; wzniesienie.
  orogeneza górotwórczość; procesy powodujące powstawanie łańcuchów górskich; ruchy górotwórcze.
 

Etym. - gr. óros 'góra'; por. oready; zob. geneza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku