Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  natywizm racjonalizm genetyczny, filoz., psychol., pogląd, który przyjmuje istnienie poznania niezależnego od doświadczenia i utrzymuje, że pochodzi ono z pewnych pojęć wrodzonych (łac. ideae innatae), głoszony m.in. przez Platona, Kartezjusza, Leibniza, Kanta, w XIX w. zarzucony.
 

Etym. - łac. nativus 'urodzony, wrodzony' od (g)natus, zob. nacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku