Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anaerobioza [wym. ...a-er...] biol. życie w środowisku nie zawierającym wolnego tlenu.
  anaerob(iont)y, anoksybionty, zool. beztlenowce, organizmy mogące żyć w środowisku pozbawionym wolnego tlenu.
  anaerobowe kleje - kleje o wielkiej przyczepności, które utwardzają się bez dostępu tlenu; spoina ma wytrzymałość na ścinanie do 350 kg i może pracować w temperaturze od -60°C do + 150°C; por. cyjanoakrylowe.
 

Etym. - fr. anaérobie 'anaerobioza'; zob. a-; aer(o)-; bio-; -oks(y)- 1.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku