Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pointa [wym. puęta] puenta, kulminacyjny punkt, końcowy, zaskakujący efekt dowcipu, opowiadania.
pointe fr. [wym. puęt] w balecie - czubki palców u nogi; pozycja, krok(i) na czubkach palców nogi.
 

Etym. - fr. pointe 'szpic; ostrze; dowcip; puenta; iglica' z późn.łac. puncta 'pchnięcie bronią' od łac. pungere, zob. punkcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku