Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konsolidacja zjednoczenie, połączenie, zespolenie, umocnienie, utrwalenie, ugruntowanie; ekon. połączenie kilku zobowiązań pożyczkowych (państwowych a. komunalnych) w jedno nowe; por. konwersja.
  konsolidować umacniać; jednoczyć.
 

Etym. - późn.łac. consolidatio 'spojenie; utwierdzenie' od consolidare 'umacniać'; zob. kom-; solidare 'jp.' od solidus, zob. solidarny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku