Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kokila wlewnica, trwała forma żeliwna do wykonywania odlewów.
  kokilka mała kokila; małe naczynie w kształcie otwartej muszli, w którym się zapieka i podaje do stołu przystawki.
 

Etym. - fr. coquille 'skorupa; łupina; muszla; muszelka do przystawek' z łac. conchylia l.mn. od conchylium z gr. konchýlion, kónchē 'muszla'; przez skrzyżowanie z fr. coque 'skorupa, łupina'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku