Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  burżuazja dawn. mieszczaństwo; klasa panująca w społeczeństwach kapitalistycznych, klasa kapitalistów, posiadaczy podstawowych środków produkcji.
  burżuj pogard. kapitalista.
 

Etym. - fr. bourgeoisie 'jw.' od bourgeois 'mieszczanin; łyk, kołtun' z bourg 'miasteczko'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku