Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  giermak, kiermaczek, ubiór męski kroju węg. noszony przez mężczyzn od końca XV do XVII w. w pol. ubiorze narodowym, długi, zapinany na pętlice i guzy, z rękawami i futrzanym kołnierzem; od XVI w. w Polsce: sukmana, czamara, ubiór mieszczański i chłopski.
 

Etym. - tur. armjak.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku