Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  parafa inicjały, skrót podpisu.
  parafować stawiać parafę, aby stwierdzić zgodność kopii z oryginałem a. aby wstępnie, doraźnie, prowizorycznie zatwierdzić projekt, akt urzędowy, umowę (międzynarodową) itp.; zabezpieczać księgi, akta itp. przez numerację kart i połączenie pieczęcią lakową końców przeciągniętego przez karty sznura.
 

Etym. - fr. parapher 'parafować' od para(gra)phe '(paragraf); parafa' z gr. parágraphos, zob. paragraf.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku