Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

agrégé [wym. agreże] tytuł naukowy uniwersytetów fr., bel. i in., nadawany kandydatowi na nauczyciela licealnego a. profesora, wykładowcę, na pewnych wydziałach wyższych uczelni, po zdaniu egzaminów konkursowych.
 

Etym. - fr. 'docent, profesor nadzwyczajny' z p.p. od agréger 'przyjąć (do związku itp.)' z łac. aggregare, zob. agregat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku