Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekstrakcja ekstrahowanie, chem. metoda wyodrębniania określonych składników (ekstraktów, wyciągów) z mieszanin ciekłych a. stałych przy użyciu odpowiednich, selektywnych rozpuszczalników (ekstrahentów); ługowanie; maceracja (por. dyfuzja); med. usunięcie (zęba).
 

Etym. - późn.łac. extractio 'wyjęcie' z łac. extrahere 'wyciągać, ciągnąć'; zob. eks-; trakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku