Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Singspiel [wym. zingszpi:l], śpiewogra, muz. utwór sceniczny pop. w Niemczech, zwł. w 2. poł. XVIII w., zazw. komiczny, z dialogiem mówionym, urozmaiconym piosenkami pop. i lud.; komedio-opera.
 

Etym. - nm. 'wodewil, śpiewogra'; singen 'śpiewać'; Spiel 'gra'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku