Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  joga w indyjskiej filoz. klasycznej - dążenie do zdobycia doskonałości duchowej i zbawienia przez system metod opanowania ducha i ciała, prowadzących, drogą ascezy, kontemplacji i specjalnych ćwiczeń fiz., do osiągnięcia stanu mistycznej ekstazy.
  jogi(n) zwolennik jogi, uprawiający jej praktyki.
  jogizm nauka i praktyki jogi.
 

Etym. - sanskr. jōga 'ujarzmienie; rygor, dyscyplina duchowa'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku