Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dewiza (krótkie zdanie, traktowane programowo jako) zasada postępowania; hasło, zawołanie, sentencja, motto (na tarczy herbowej), godło; ekon. (w l.mn.) należności zagraniczne, mogące służyć jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym, występujące w postaci czeków, weksli, akredytyw, przekazów bankowych i pocztowych; wartości dewizowe (zagraniczne środki płatnicze, jak pieniądze, czeki itd.).
  dewizka łańcuszek do zegarka kieszonkowego.
 

Etym. - fr. devise 'godło, zawołanie; ekon. dewizy' z łac. divisus, zob. dywizja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku