Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gabinet zespół członków rządu, rada ministrów; sekretariat (ministra); pokój w urzędzie dla osoby na kierowniczym stanowisku; komplet mebli do takiego pokoju; pokój do pracy umysłowej, naukowej, zawodowej (lekarza, adwokata), wyposażony w sprzęt, bibliotekę itp.; zbiór okazów naukowych (zool., bot., mineralogicznych itp.); przest. oddzielna salka restauracyjna.
 

Etym. - wł. gabinetto 'gabinet' z fr. cabinet 'jp.' zdrobn. do cabine 'dawn. dom gry; kabina'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku