Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

dictum [wym. diktum] powiedzenie.
dictum acerbum łac., gorzka prawda.
 

Etym. - łac. dictum 'powiedzenie; przysłowie; rozkaz' z r.nij. jod dictus, p.p. od dicere '(wy)mówić; opowiadać; mianować'; por. abdykacja; dedykacja; diseuse; ditto; dyktat; dyktator; edykt; indeks; interdykt; jurysdykcja; dykcja; kondycja; predykant; rewanż; soi-disant; vendetta; werdykt; rewindykacja; windykacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku