Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  moratorium przyznanie dłużnikowi przez wierzyciela (a. z mocy ustawy) prawa do wypełnienia zobowiązania w terminie późniejszym a. na warunkach dogodniejszych od ustalonych pierwotnie.
 

Etym. - n.łac. 'jw.' z r.nij. późn.łac. moratorius 'zwlekający; opóźniający' od łac. morari 'odwlekać, odraczać' z mora, zob. mora 3.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku