Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  adherent zwolennik, stronnik, poplecznik.
  adhezja przyleganie, przyczepność.
  adhezyjny proces - prawn. powództwo cywilne w procesie karnym.
  adhezyjna umowa - w której jedna strona narzuca wszystkie istotne warunki, zwł. cenę.
 

Etym. - łac. adhaesio 'przyleganie' i adhaerens dpn. adhaerentis p.pr. od adhaerēre 'przystać, przylgnąć'; zob. ad-; haerēre 'lgnąć; zatrzymać się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku