Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  manometr przyrząd do mierzenia ciśnienia cieczy, gazów, par (por. aneroid; barometr).
 

Etym. - gr. manós 'rzadki (niegęsty; nieczęsty); luźny'; zob. -metr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku