Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sankcja aprobata, zatwierdzenie aktu przez władzę, nadające mu moc wiążącą a. prawną; prawn. grzywna, kara pozbawienia wolności itp., stosowana w wypadku naruszenia prawa; akcja represyjna o charakterze gosp., polit., w stosunkach międzynarodowych; zob. pragmatyczny.
  sankcjonować zatwierdzać, aprobować, legalizować.
 

Etym. - łac. sanctio dpn. sanctionis 'kara; klauzula; przepis' od sancire 'uświęcać; ustalać; pozwalać; karać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku