Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Foreign Office [wym. forin ofis] ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.
 

Etym. - ang. 'jw.'; foreign 'zagraniczny, cudzoziemski; obcy' z łac. foris 'na zewnątrz'; ang. office 'biuro; urząd; obowiązek' z łac. officium, zob. oficjum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku