Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  benefaktor dawn. dobroczyńca, dobrodziej; fundator jakiejś instytucji.
 

Etym. - późn.łac. benefactor 'dobroczyńca'; z łac. benefacere 'czynić dobrze'; bene 'dobrze', facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku