Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rafinada cukier wyższego gatunku, otrzymywany w rafineriach przez rozpuszczenie, oczyszczenie i powtórną krystalizację cukru białego.
 

Etym. - fr. raffinade 'rafinada' i raffinerie 'rafineria' od raffiner 'oczyszczać'; zob. re-; affiner 'czyścić; wykańczać'; af- zob. ad-; fin 'delikatny; czysty' z łac. finis, zob. finish.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku