Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  perspektywa otwarty widok; panorama, widok otwierający się na co; widoki na przyszłość; odległość w czasie, umożliwiająca właściwą ocenę zdarzeń; plast. technika przedstawiania na płaszczyźnie stosunków przestrzennych przedmiotów rzeczywistych tak, jak one ukazują się oku w naturze; dawn. luneta (ziemska).
  perspektywiczny oparty na zasadach (odnoszących się do) perspektywy; (plan) dotyczący przyszłości, dalszego rozwoju.
 

Etym. - śrdw.łac. perspectiva 'widok' z r.ż. od perspectivus 'wzrokowy' z łac. perspicere 'przenikać wzrokiem; przyglądać się; badać'; zob. per-; -spicere od specere, zob. spektakl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku