Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

de volaille [wym. döwolaj] (potrawa) z drobiu.
 

Etym. - fr. volaille 'drób' z późn.łac. volatilia l.mn. r.nij. od volatilis 'latający; ptak' z łac. volare, zob. wolant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku