Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cezar staroż. tytuł cesarzy rz. po Oktawianie Auguście (panował 27 p.n.e.-14 n.e.); potężny władca, cesarz, autokrata, dyktator (por. Caesarem appello; Caesarem vehis...; et tu, Brute; iacta alea est; Idy; juliański; Rubikon; veni, vidi, vici).
 

Etym. - łac. Caesar od przydomka rodowego Juliusza Cezara; wg łac. etymologii ludowej imię to miało pochodzić od caesus (matris utero) 'wycięty (z łona matki) tzw. cesarskim cięciem (por. sectio caesarea)' od caedere '(wy)ciąć; bić; porąbać'; por. akcyza; car; cezura; cyzelować; decyzja; intercyza; jerez; kajzer; precyzja; sherry.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku