Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

allemande [wym. almãd] XVII i XVIII-wieczny taniec dworski rozwinięty we Francji z nm. tańca lud.; w formie stylizowanej w klasycznych suitach J.S. Bacha i G.F. Händla.
 

Etym. - fr. r.ż. od allemand 'nm.' z późn.łac. Alamanni 'Alemanowie, staroż. lud germ. osiadły nad Menem, od IV w. zwany też Swewami (Szwabami)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku