Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  linotyp druk. maszyna do składania tekstu z oddzielnych matryc i odlewania całych wierszy; por. monotyp.
 

Etym. - ang. nazwa handl. Linotype 'jw.'; line 'linia; wiersz (pisma, druku, poezji); linka' z łac. linea, zob. linearny; -typ-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku