Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  junkier wielki właściciel ziemski w Prusach, Meklemburgii i Holsztynie (do r. 1945); w Rosji carskiej - podoficer pochodzenia szlacheckiego (XVIII-1. poł. XIX w.), uczeń szkoły oficerskiej.
 

Etym. - nm. Junker 'pierw. syn księcia a. hrabiego; panicz; dziedzic'; por. kamerjunkier.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku