Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  premia dopłata nadzwyczajna za wykonanie a. przewyższenie określonych norm, warunków, zadań; ruchoma część uposażenia, zależna od ilości i jakości wykonanej pracy a. ich przekroczenia; składka należna zakładowi (towarzystwu) ubezpieczeń; różnica między nominalnym a giełdowym kursem papierów wartościowych; nagroda (np. na konkursie); bezpłatny dodatek (dla prenumeratorów, abonentów).
 

Etym. - łac. praemium 'korzyść; łup; nagroda'; zob. pre-; -emium od emere, zob. asumpt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku