Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  chlor chem. pierwIASTEK, Tabl. 1.
  chlorofil gł. składnik zielonego barwnika roślin, umożliwiający przyswajanie węgla z dwutlenku węgla w powietrzu.
  chloroform trójchlorometan, środek stosowany dawn. do narkozy.
  chloromycetyna, chloramfenikol farm. antybiotyk wytwarzany przez drobnoustrój Streptomyces venezuelae, stosowany gł. w tyfusie brzusznym i plamistym, czerwonce, kokluszu, produkowany syntetycznie.
  chloroza choroba roślin, żółtaczka, polegająca na zaniku chlorofilu; med. blednica (por. anemia; albinizm).
 

Etym. - gr. chlōrós 'zielonkawożółty'; zob. -fil 2; chloroforme 'chloroform'; -forme od (acide) formique '(kwas) mrówczany' z łac. formica 'mrówka'; gr. mykes dpn. mýkētos zob. -mycyna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku