Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akcydens filoz. zmienna, zależna, przypadkowa, nieistotna cecha rzeczy (por. atrybut; substancja); drobne roboty drukarskie (poza książkami i gazetami), prace akcydensowe, np. blankiety, rachunki, karty wizytowe.
  akcydentalny przypadkowy, nieistotny.
 

Etym. - łac. accidens dpn. accidentis 'nieistotna cecha a. okoliczność; przypadek' z p.pr. od accidere 'padać; zdarzać się'; zob. ad-; -cidere od cadere, zob. casus; por. akcyza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku