Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pidgin [wym. pidżin] międzynarodowa gwara o uproszczonej gramatyce i ograniczonym słowniku (pochodzącym często z różnych języków), używana jako środek porozumiewania się na obszarach wielojęzycznych (por. lingua franca); (p. English [wym. inglisz]) gwara oparta na angielszczyźnie, używana w portach Dalekiego Wschodu.
 

Etym. - ang. pidgin 'jw.' od business, zob. biznes; English 'angielski; angielszczyzna'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku