Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  refren w utworze poet. wiersz a. kilka wierszy powtarzających się regularnie w określonych miejscach; powtarzający się odcinek melodii i tekstu po każdej zwrotce w piosence; muz. powtarzający się kilkakrotnie temat w rondzie.
 

Etym. - fr. refrain 'przyśpiew; refren' z łac. refringere, zob. refrakcja; por. riff.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku