Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolportować rozprowadzać, rozprzedawać (książki, czasopisma wśród odbiorców, prenumeratorów); rozpowszechniać (pogłoski, wiadomości, plotki); zajmować się kolportażem, spełniać funkcje kolportera.
 

Etym. - fr. colportage 'kolportaż' i colporteur 'kolporter' od colporter 'kolportować' z łac. comportare 'znosić, gromadzić'; zob. kom-; portare, zob. porto 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku