Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

iunctim [wym. junktim] wspólnie, łącznie; prawn. łączność, to co łączy sprawy, rzeczy; wspólność; por. dysjunkcja.
 

Etym. - łac. 'razem, łącznie' od iungere 'sprzęgać; łączyć'; por. adiunkt; coniunctivitis; junta; koniunkcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku