Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konstatacja stwierdzenie, ustalenie faktu.
  konstatować.
 

Etym. - fr. constatation 'stwierdzenie' od constater 'stwierdzać' z łac. constat 'jest oczywiste' od constare 'być oczywistym; trwałym, konsekwentnym' por. constans; zob. kom-; stare, zob. status.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku