Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  argument dowód, racja; przesłanka dowodu, twierdzenie mające uzasadnić a. obalić tezę.
  argumentum baculinum zob. argumentum ad baculum.
  argumentacja zespół argumentów, motywacja; sposób dowodzenia.
argumentum e consensu gentium łac., arg. odwołujący się do powszechnej zgodności poglądów na dany temat; por. consensus omnium.
argumentum ad captandum (vulgus) łac., zob. ad captandum...
argumentum ad populum łac., argument przez odwołanie się do publiczności; arg. nierzeczowy, emocjonalny, demagogiczny.
argumentum certum łac., arg. nie do zbicia, dowód nie do obalenia.
argumentum ad rem łac., arg. do rzeczy, rzeczowy, dotyczący meriutum sprawy.
argumentum ad personam łac., argument odnoszący się do osoby; zarzut natury osobistej, nie związany z przedmiotem sporu (por. tu quoque; ad personam).
argumentum ad ignorantiam łac., dosł. argument(acja) odwołująca się do niewiedzy słuchacza; próba wykorzystania nieświadomości słuchacza.
argumentum ad crumenam łac., dosł. arg. do mieszka; arg. odwołujący się do interesów materialnych słuchacza.
argumentum ad misericordiam łac., arg. odwołujący się bardziej do współczucia a. litości niż do intelektu.
argumentum a fortiori łac., arg. tym bardziej słuszny; teza jeszcze lepsza od tej, którą już uznał przeciwnik; por. a fortiori.
argumentum ad iudicium łac., argument(acja) odwołująca się do (zdrowego rozsądku).
argumentum ad invidiam łac., argument(acja) odwołująca się do zawiści a. uprzedzeń (słuchacza).
argumentum ad hominem łac., dosł. arg. do człowieka; odwołanie się do namiętności a. uprzedzeń słuchacza; zob. argumentum ad personam.
argumentum ad verecundiam łac., argument odwołujący się do szacunku; powołanie się na autorytet szanowany przez przeciwnika.
argumentum ad baculum łac., dosł. argument(acja) odwołująca się do kija; próba zastraszenia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku