Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  puzon instrument muz. dęty blaszany o niskiej skali, w którym suwak (część rury ręcznie wysuwana) zastępuje wentyle; (wł. trombone).
 

Etym. - nm. Posaune 'jw.' ze st.fr. boisine, buisine 'trąbka' od łac. bucina 'trąba'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku