Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

military-industrial complex amer.ang., połączenie mocno okopanej elity wojskowej i wielkiego przemysłu zbrojeniowego, widziane jako potężna grupa o wspólnych interesach, wywierająca wpływ na politykę gospodarczą i zagraniczną Stanów Zjednoczonych Ameryki, dążąca do olbrzymich budżetów zbrojeniowych, do utrwalania zależności małych państw od USA, mająca wojskowo-strategiczny punkt widzenia na stosunki międzynarodowe.
 

Etym. - terminu tego użył (prawdop. po raz pierwszy) prezydent Dwight D. Eisenhower w przemówieniu pożegnalnym wygłoszonym w Kongresie 17 I 1961, w kontekście następującym: "Musimy strzec naszych ośrodków władzy przed zagarnianiem nie usprawiedliwionych korzyści... przez kompleks wojskowo-przemysłowy. Potencjał katastrofalnego wzrostu źle umieszczonej potęgi istnieje i będzie istniał nadal."

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku