Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fedrowanie, fedrunek górn. urabianie, urobek; rąbanie ściany; mechaniczne oddzielanie grudek i brył złoża od calizny.
 

Etym. - nm. fördern 'wydobywać (kruszec); popierać; przyśpieszać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku