Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

milieu [wym. miljö] środowisko, otoczenie, ośrodek.
 

Etym. - fr. 'środek; jw.'; st.fr. mi, zob. midinetka; lieu 'miejsce' z łac. locus, zob. lok(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku