Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wers najmniejsza, podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego; (wyodrębniona graficznie) linijka wiersza.
 

Etym. - fr. vers 'wiersz' z łac. versus 'bruzda; rząd, linia, wiersz'; por. wersaliki; wersyfikacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player