Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kostium ubiór kobiecy złożony z żakietu i spódnicy; ubiór używany tylko w pewnych sytuacjach, np. przez aktorów na scenie, w filmie, TV, przez sportowców na zawodach; przebranie karnawałowe.
  kostiumologia nauka o historii ubiorów, o kostiumach teatr., film. itp.
 

Etym. - fr. costume 'ubiór; kostium' z wł. costume 'obyczaj; ubiór' od łac. consuetudo '(przy)zwyczaj(enie)' z consuescere 'przyzwyczajać (się)'; zob. kom-; suescere 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku