Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  frans chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy metal z grupy potasowców.
 

Etym. - od fr. France 'Francja'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku