Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gestaltyzm konfiguracjonizm, psychologia postaci, kierunek psychol. XX w., głoszący, że życie psych. nie jest kompleksem elementów psych., lecz składa się z pewnych całości (postaci), mających swoistą formę, o własnościach nie dających się sprowadzić do sumy cech składników tych całości.
 

Etym. - nm. Gestaltpsychologie 'psychol. postaci'; Gestalt 'postać, kształt, forma'; zob. psychologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku