Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eutroficzny biol. żyzny, obfitujący w substancje pokarmowe; bot. wymagający siedliska zasobnego w substancje pokarmowe.
  eutrofizacja zbiornika wodnego - proces występowania w nadmiarze substancji pokarmowych (gł. w jeziorach), będący formą starzenia się zbiornika, prowadzącą, przy rosnącym niedoborze tlenu, do rozpleniania się saprobiontów i gromadzenia mułu gnilnego, do przekształcania się zbiornika w torfowisko; por. dystrofizacja.
 

Etym. - gr. eutrophía 'dobre odżywianie' od eutrophos 'odżywczy'; zob. eu-; trophós 'karmiciel(ka)' od tréphein, zob. troficzny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku